Co je cílem

Projekt je tříletý (probíhá od 1. dubna 2012 do 31. března 2015) a je rozdělen do několika fází:

V úvodní fázi projektu došlo k zmapování současného stavu zaměstnávání HIV pozitivních osob v ČR. Byly zjištěny případy diskriminace HIV pozitivních osob v zaměstnání včetně několika případů, kdy došlo ke ztrátě zaměstnání. Tato zjištění byla detailně prozkoumána. Cílem bylo zjistit projevy diskriminace a také jaké techniky a kroky ze strany zaměstnavatele vedou ke ztrátě pracovního poměru nebo jiné formě diskriminace.

Pro podporu zaměstnávání HIV pozitivních osob a zejména odstranění společenských bariér v ČR je nutné především zajistit kvalitní vzdělávání cílových skupin (pracovníci NNO a úřadů práce). V rámci projektu byl vytvořen, pilotně ověřen a spuštěn nový vzdělávací systém v oblasti podpory zaměstnávání HIV pozitivních osob. Inovativní postupy byly přeneseny od partnerské organizace ze zahraničí (AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth, e.V.). Vzdělávací semináře pro zaměstnavatele, pracovníky NNO a úřadů práce probíhají v letech 2013 a 2014. Celkem se uskuteční minimálně 4 semináře v Praze, 1 v Ostravě a 1 v Brně. Další částí projektu je vytvoření strategie pro odbourávání společenských bariér, která by měla napomoci v lepším zaměstnávání HIV pozitivních osob.

Věříme, že vzdělávací systém a realizované informační a propagační aktivity povedou ke změně společenského vnímání v oblasti zaměstnávání HIV pozitivních osob. Nově získané znalosti a dovednosti zástupců NNO a pracovníků úřadu práce povedou ke zvyšování kvality poskytovaných služeb občanům.

Všechny poznatky a výstupy z realizace projektu budou prezentovány na závěrečné odborné konferenci, která se uskuteční na jaře 2015 v Praze.

CSAP nove logo
prevence
Obrázek č. 69

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Obrázek č. 3

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.