Konference

Konference "Lidé žijící s HIV/AIDS - jejich zaměstnávaní, diskriminace a bourání společenských bariér"

Ve dnech 6. a 7.11.2014 proběhne v Domě světla České společnosti AIDS pomoc, z.s. konference k tématu diskriminace HIV pozitivních na trhu práce.

První den bude věnován projektu s názvem „Mezinárodní tematická síť pro výměnu zkušeností v zaměstnávání osob pozitivních na HIV“ a jeho výstupům. Tento dvouletý projekt, jenž bude vrcholit v závěru letošního roku, se specializuje na případy diskriminace HIV pozitivních osob pracujících v tzv. služebním poměru, tedy policistů, hasičů, vojáků, vězeňské služby a záchranných složek atd. Mediálně známý je příklad propuštěného policisty kvůli HIV.

V den druhý se organizátoři zaměří na výsledky dalšího projektu, tentokrát tříletého, který se pod názvem „Inovace a akcelerace aktivit pro odstraňování bariér při zaměstnávání osob infikovaných HIV“ zabývá problémy při zaměstnávání HIV pozitivních a hledá způsoby, jak tento druh diskriminace eliminovat v českém prostředí, a to především za pomoci přenosu know-how od zahraničního partnera.

Konference se kromě zahraničních partnerů z Německa, Slovenska a Polska zúčastní také několik desítek odborných účastníků z řad pracovníků státní správy, zákonodárného sboru ČR, neziskových organizací, odborů, sociálních pracovníků a dalších profesí.

Oba projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

ZDE MŮŽETE VYPLNIT ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU

Přílohy

CSAP nove logo
prevence
Obrázek č. 69

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Obrázek č. 3

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.