Partneři

Jelikož je hlavním cílem projektu realizace mezinárodní spolupráce za účelem přenosu know-how od partnerské organizace o možnostech, způsobech a praktické realizaci odstraňování společenských bariér pro politiku zaměstnanosti osob HIV+ v České republice, je nasnadě, že má český realizátor projektu svého zahraničního partnera, který s ním na projektu aktivně spolupracuje.

Žadatelem a realizátorem projektu je občanské sdružení Česká společnost AIDS pomoc, která si za svého zahraničního partnera zvolila německou organizaci AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth, e.V.

Česká společnost AIDS pomoc

Dům světla

Nestátní nezisková organizace Česká společnost AIDS pomoc, o.s. (ČSAP) vznikla v prosinci 1989. K jejímu založení vedla iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin prvních HIV pozitivních občanů tehdejší ČSSR, s cílem prakticky přispět a pomáhat takto postiženým při řešení různých problémů, které mohou vystoupit v důsledku nemoci. Vzhledem k tomu, že bývalí pracovníci společnosti neměli dostatek kontaktů s osobami, kterých se nemoc přímo týkala, nedocházelo k vlastní pomoci a činnost organizace se zaměřovala spíše na prevenci a osvětu. Proto také byla celková činnost společnosti v těchto letech poměrně málo viditelná. Tento stav se prolomil v roce 1993, kdy došlo k personálním změnám, během kterých se podařilo zainteresovat do činnosti organizace přímo osoby s HIV. Po smrti Jiřího Horského, bývalého předsedy ČSAP, však činnost opět částečně stagnovala až do ledna roku 1997, kdy do vedení společnosti vstoupil pan Václav Strouhal. Ten kolem sebe utvořil skupinu, která vnesla do společnosti jasnou koncepci a nový program, který oslovil nejen HIV pozitivní a nemocné AIDS. Na těchto základech funguje ČSAP dodnes, aktuálně pod vedením předsedy MUDr. Iva Procházky, CSc. ČSAP si všímá též otázek spojených s diskriminací, předsudky a neinformovaností na všech úrovních, tedy také na pracovním trhu, k jehož otázkám vznikl tento projekt.

Od srpna 1999 provozuje ČSAP Dům světla. Jde o unikátní zařízení v ČR sloužící všem lidem postiženým HIV/AIDS, jejich přátelům a členům jejich rodin. Tento objekt je bezpečné centrum pro kohokoliv, jehož život je nějakým způsobem ovlivněn touto zákeřnou nemocí a poskytuje široký rozsah služeb. V klidném prostředí je zajištěno soukromí pro všechny návštěvníky a tým zdejších odborných pracovníků je připravena poskytnout pomoc, informace nebo podporu. Všichni, kteří mají nějaké otázky, potřebují jen obecné informace nebo si prostě chtějí popovídat, mohou zařízení kdykoli navštívit. V Domě světla provádí ČSAP také anonymní a bezplatné testování na HIV infekci.

Kontaktní informace:

ADRESA: Malého 3/282, Praha 8 - Karlín, 186 00
TELEFON: +420 - 224 814 284; 224 810 345
FAX: +420 - 224 810 345
LINKA AIDS POMOCI: 800 800 980 (volání z ČR zdarma)
LINKA HIV-PRÁCE: 800 550 540 (volání z ČR zdarma)
EMAIL: info@aids-pomoc.cz
WEB: www.aids-pomoc.cz
FACEBOOK: www.facebook.com/aids.pomoc


AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth, e.V.

Logo Aids-Hilfe Nürnberg/Erlangen/Fürth e.V.

AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth, e.V. (AH Nbg.) byla založena v roce 1985 několika aktivisty. Jejich tradice je založena na prevenci a boji proti diskriminaci a stigmatizaci lidí s HIV a AIDS. Jejím cílem je navíc zlepšit životní podmínky a kvalitu života postižených a dále vzdělávání široké veřejnosti o HIV/AIDS, a souvisejících sociálních otázek. Chce vzdělávat veřejnost a tím zabránit dalšímu šíření HIV. Z čistě svépomocného sdružení je nyní malý "sociální podnik" s cca 20 zaměstnanci na plný úvazek. Kromě AIDS poradny, a poradny individuálního bydlení provozuje AH Nbg. také restauraci Estragon, která má taktéž asi 20 zaměstnanců.

Přátelé z Norimberku při nás stáli již v devadesátých letech, a když se za naprostého nezájmu české laické a mj. také novinářské veřejnosti otevíral v srpnu 1999 Dům světla, byli také u toho. Spolupráce ČSAP s AH Nbg. na tomto projektu byla logickým vyústěním dlouholetého úzkého kontaktu mezi oběma sdruženími.

Kontaktní informace:

ADRESA: Entengasse 2, Nürnberg, 90402, Německo
TELEFON: +49 - 911- 2309035
FAX: +49 - 911 - 23090345
LINKA AIDS POMOCI: +49 - 911 – 19411 (anonymní a diskrétní)
EMAIL: info@aidshilfe-nuernberg.de
WEB: http://www.aidshilfe-nuernberg.de/
FACEBOOK: www.facebook.com/AIDSHilfe.Nuernberg

Vstup do sídla Aids-Hilfe Nürnberg/Erlangen/Fürth e.V.

CSAP nove logo
prevence
Obrázek č. 69

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Obrázek č. 3

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.