Poradenská telefonní linka

Obrázek č. 11

Poradenská telefonní linka HIV & práce je provozována Českou společností AIDS pomoc, z. s. od pondělí do pátku (od 8:00 do 18:00) a jejím hlavním cílem je podpořit zaměstnávání HIV pozitivních osob a pomoci při odstraňování bariér, které těmto osobám brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Číslo linky je 800 550 540 (zdarma při volání z ČR)

Linka je určena pro:

  • HIV pozitivní osoby
  • zprostředkovatele práce – pracovníky Úřadů práce, personálních agentur, neziskových organizací
  • zaměstnavatele
  • kolegy nebo nadřízené HIV pozitivních osob

Proškolení poradci na lince Vám mohou podat základní informace a poskytnout pomoc týkající se:

  • problematiky HIV/AIDS,
  • pracovního práva,
  • diskriminace a odlišného chování z důvodu HIV pozitivity,
  • možností, jak řešit Vaši situaci v zaměstnání,
  • zaměstnávání HIV pozitivních osob nebo zprostředkování práce HIV pozitivním osobám,
  • situace, kdy se Vás problém HIV pozitivity přímo nedotýká, avšak máte v práci HIV pozitivního kolegu

Pokud Vám konzultant linky nebude moci radu poskytnout ihned, zprostředkuje Vám konkrétní pomoc dalších odborníků, např. právníka či sociálního pracovníka.

CSAP nove logo
prevence
Obrázek č. 69

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Obrázek č. 3

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.