Problematika

V současné době (k 31.12.2013) je v ČR 2.122 HIV pozitivních. Skutečný stav osob infikovaných HIV je odborníky odhadován zhruba na trojnásobek tohoto počtu. Vzhledem k tomu, že se počet HIV pozitivních v ČR každý rok zvyšuje o cca 200 nových případů (v roce 2013 bylo zaznamenáno 235 nových případů) a trend je stále mírně rostoucí, lze předpokládat, že k nárůstu bude docházet i v příštích letech. Na základě našich zkušeností z poskytování poradenských, asistenčních a azylových služeb můžeme na jednotlivých příkladech dokázat, jak mohou HIV pozitivní lidé rychle ztratit zaměstnání (a vůbec nehraje roli, zda jsou zaměstnáni v komerční či ve státní sféře!) a nové pracovní uplatnění hledají vzhledem k stále silnému stigmatizačnímu potenciálu tohoto onemocnění velmi obtížně. Dostávají se tak do špatné ekonomické a sociální situace a stávají se závislými na podpoře státu v podobě sociálního systému a na službách nestátního neziskového sektoru. V ČR neexistuje v současné době žádná speciální podpora pro zaměstnávání osob HIV pozitivních. Povědomí a zkušenosti pracovníků na úřadech práce, zejména mimo oblast Prahy, není na dobré úrovni. Počty nakažených osob neustále rostou, a pokud nebudou patřičné cílové skupiny dostatečným způsobem proškoleny, může vzniknout pro budoucí vývoj vážný společenský problém.

Cílové skupiny

  • zaměstnavatelé
  • pracovníci Úřadu práce ČR
  • pracovníci nestátních neziskových organizací
  • osoby se zdravotním postižením (HIV pozitivní)

Účastníci projektu

  • (začínající) podnikatelé/podnikatelky
  • OSVČ
  • zaměstnanci/zaměstnankyně
  • pracovníci/pracovnice a subjekty v oblasti sociálních služeb a začleňování
  • pracovníci/pracovnice a subjekty veřejné správy

Působnost

  • všechny kraje ČR

Aktuální počty HIV pozitivních v ČR (epidemiologickou situaci) lze dohledat na webu Státního zdravotního ústavu.

CSAP nove logo
prevence
Obrázek č. 69

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Obrázek č. 3

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.