Výstupy projektu

 • metodika pro vzdělávací kurz a tutorování určená pro cílovou skupinu
  • pilotní ověření vytvořené metodiky (tj. realizace pilotního vzdělávacího kurzu, strategie a tutorování) včetně podrobné evaluace
  • realizace 6 cyklů vzdělávání pro cílovou skupinu projektu (1 cyklus = 1 vzdělávací kurz, uplatnění strategie a tutorování pro cca 10 osob)
 • realizace strategie pro odstraňování společenských a jiných bariér pro zaměstnávání HIV pozitivních (realizace osvětových, propagačních a informačních aktivit):
  • tento web www.hiv-prace.cz
  • facebookový profil www.facebook.com/HivDiskriminace
  • videospoty k šíření prostřednictvím sociálních sítí, které budou upozorňovat na problematiku prevence HIV a zaměstnávání osob HIV+ (minimálně 5 spotů)
  • publikace pro zaměstnavatele, která může napomoci zlepšit zapojení HIV pozitivních na trh práce (tištěná a online verze pro web)
  • informační materiál pro osoby HIV+, který bude poskytovat základní rady a kontakty pro postižené osoby
  • telefonní infolinka s číslem 800 550 540 (bezplatná při volání z ČR), na níž budou pracovníkům UP, NNO, zaměstnavatelům a dalším zájemcům poskytovány potřebné informace
  • AIDS poradna, jejímž úkolem bude zejména realizovat osvětovou činnost pro všechny zájemce, kteří ji navštíví nebo kontaktují
  • databanka s informacemi na téma HIV a zaměstnání
  • informační a propagační kampaň, která bude realizována ve spolupráci se sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, videospoty, reklamní nosiče)
 • asistenční služby při vyhledávání zaměstnání pro HIV pozitivní osoby využívající služeb azylového Domu světla a další zájemce s tímto zdravotním stavem
  • vyškolený pracovník azylového Domu světla bude poskytovat podporu a asistenční, poradenské a další služby klientům tohoto azylového domu a to při vyhledávání možnosti uplatnění na trhu práce
  • právní a personální poradna
 • závěrečná konference se zhodnocením projektu (kapacita cca 60 osob v Praze) za účasti zahraničního partnera
CSAP nove logo
prevence
Obrázek č. 69

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Obrázek č. 3

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.