Vzdělávací kurzy

Česká společnost AIDS pomoc, z. s., si Vás dovoluje pozvat na dvoudenní kurz

„ZAMĚSTNÁVÁNÍ HIV POZITIVNÍCH OSOB TEORIE A PRAXEaneb Sociální práce s HIV pozitivními osobami

  • Jaké existují fámy o HIV/AIDS a jaká je skutečnost? Jaký má HIV pozitivita osoby vliv na její život, především v pracovní oblasti?
  • Je to odlišné mít HIV pozitivního zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání? Ano, ne, v čem?
  • Jaké jsou dosavadní zkušenosti ze zaměstnávání HIV pozitivních osob?
  • Jaká mají HIV pozitivní osoby práva a povinnosti? Jaké prostředky právní ochrany může HIV pozitivní osoba využít?
  • Případová práce s HIV pozitivními osobami? Jaká jsou specifika při práci s HIV pozitivním klientem?
  • Jaké komunikační dovednosti by osoby jednající s HIV pozitivními osobami měly ovládat?

Součástí kurzu je také beseda s HIV pozitivní osobou, přednáška a workshop zaměřený na právní tématiku, problematiku případové práce i interaktivní seminář zaměřený na trénování komunikačních dovednosti.

Komu je kurz určen:

Zaměstnancům nestátních neziskových organizací, zaměstnancům úřadů práce a organizací působících v oblasti zaměstnávání (včetně sociálních pracovníků působících na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností) i personalistům. Upozorňujeme, že v případě zvýšeného zájmu, budou upřednostněni zaměstnanci organizací, personalisté a zaměstnavatelé. Zbývající volná kapacita bude poskytnuta studentům.

Účelem kurzu je:

Napomoci odstraňování společenských bariér při zaměstnávání HIV pozitivních osob a při jejich uplatnění na trhu práce a zvýšit informovanost osob, které se na zaměstnávání HIV pozitivních osob podílejí.

Co absolvováním kurzu získáte:

Nejen teoretické, ale i praktické znalosti ve vztahu k obsahu kurzu. Po absolvování kurzu bude každému účastníkovi vydán certifikát.

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí pod. č. akreditace 2013/0584-PC/SP/VP podle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu 16 hodin.

Termín kurzu:

  • předpokládaný termín kurzu je v druhé polovině února 2015 (registrace bude možná po upřesnění termínu)

Akreditovaný kurz je dvoudenní, 16 hodinový. V případě zájmu se registrujte zde.

Cena: kurz je bezplatný. Bezplatně je účastníkům poskytnuto také občerstvení a strava. Ubytování ani cestovné není účastníkům hrazeno.

CSAP nove logo
prevence
Obrázek č. 69

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Obrázek č. 3

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.